top of page

JEUGD (TOT 18 JAAR)

 

VERGOEDING DOOR DE GEMEENTE

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de (vergoeding van de) jeugdhulp. Psychologenpraktijk Kuin heeft contracten voor diagnostiek en basis GGZ (BGGZ) met de gemeente Haarlem, Bloemendaal, Zandvoort, Velsen, Beverwijk en Heemskerk.  Om een traject via de gemeente vergoed te laten plaatsvinden is een BGGZ-verwijzing nodig van een (huis)arts of medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Zodra de verwijzing bij ons binnen is, vragen we een beschikking bij de gemeente aan. Zodra de gemeente deze beschikking heeft afgegeven, kunnen we starten met het traject.  

UPDATE 15 april 2024: Klik hier voor een belangrijke mededeling omtrent de vergoeding door de gemeente

Je kunt bij ons o.a. terecht voor hulp bij angst, dwang, somberheid, AD(H)D, emotionele problemen, slaapproblemen, klachten omtrent zelfbeeld, trauma, stress- of gedrags(regulatie)problemen. Ook voeren we psychodiagnostisch onderzoek uit naar AD(H)D, en in sommige gevallen ook naar autisme. Soms doen we aanvullend een schoolobservatie of voeren we intelligentieonderzoek uit. Tijdens de behandeling maken we zo veel mogelijk gebruik van evidence based methoden: o.a. cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte technieken en EMDR. In samenspraak wordt bepaald welke vorm van behandeling het beste aansluit.

TRAJECT OP EIGEN KOSTEN

Indien je geen verwijzing hebt van een arts of om een andere reden het traject zelf wilt bekostigen, hanteren we het NZA-tarief van 136 EUR per 45 minuten. Voor (uitgebreid) diagnostisch onderzoek maken we een prijs op maat. 

AFZEGGEN / NO SHOW BELEID

Je kunt je afspraak nog tot 24 uur van te voren telefonisch of via de mail afzeggen. Als de afspraak op een later moment geannuleerd wordt, zijn wij helaas genoodzaakt een factuur te sturen van € 60,00. Dit wordt niet vergoed door de gemeente.

bottom of page