top of page

In de meeste gevallen verwijst een huisarts, jeugdarts of CJG-coach je naar onze praktijk. Je kunt ons bellen of mailen om jezelf of om je kind aan te melden. Je kunt bij ons terecht voor hulp binnen de basis-GGZ. Dit betekent dat er sprake is van enkelvoudige problematiek waarbij de verwachting is dat (relatief) kortdurende hulp voldoende verbetering zal opleveren. Bij praktijk Kuin behandelen we psychische problemen, maar kunnen we bij Jeugd ook onderzoek doen naar de aanwezigheid van ontwikkelingsstoornissen (zoals bijvoorbeeld AD(H)D).

AANMELDING

Vaak word je of wordt jouw kind door een (huis)arts naar ons verwezen. Je kunt contact met ons opnemen via telefoon of email om aan te melden (klik hier voor contact en aanmelden). We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op om te checken of je bij onze praktijk inderdaad aan het juiste adres bent. Als we onverhoopt geen tijd hebben, of als we denken dat je elders beter geholpen zal zijn, zullen we met je meedenken voor een alternatief. Zodra één van ons plek heeft, zul je uitgenodigd worden voor een intakegesprek.

INTAKE EN ONDERZOEK

Tijdens de intake maken we kennis met elkaar en maken we in overleg een plan voor de hulp die we kunnen gaan bieden. In sommige gevallen starten we met diagnostisch onderzoek, en in andere gevallen starten we direct met de behandeling. Voordat we starten met de behandeling maken we afspraken over de behandeldoelen, de behandelfrequentie, hoe lang de behandeling ongeveer zal duren en wanneer we de behandeling evalueren en kunnen afronden. 

BEHANDELING

Bij Kuin bieden we verschillende behandelingen. Welke behandeling het best passend is, wordt tijdens de intake besproken. Vaak start de behandeling met uitleg (psychoeducatie). Verder maken we veel gebruik van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte technieken, verschillende evidence based procotollen op het gebied van ADHD, angst/dwang, somberheid, trauma en EMDR. Zo nodig (en uiteraard na toestemming) worden derden bij de behandeling betrokken (denk hierbij bijvoorbeeld aan gezinsleden of school). De behandeling wordt periodiek geëvalueerd waarna behandeldoelen eventueel bijgesteld worden, of waarna de behandeling wordt afgesloten. 

AFSLUITING

Na de afsluiting sturen we, bij verkregen toestemming, een brief naar de verwijzer. In deze brief staat kort beschreven hoe het traject bij Kuin eruit heeft gezien, waar de behandeling zich op gericht heeft, en wat de huidige stand van zaken is. Ook worden er in de brief afspraken gezet over wat te doen bij eventuele zorgen in de toekomst. Indien de klachten nog onvoldoende verbeterd zijn, is het mogelijk dat we je doorverwijzen naar een andere hulpverlener en/of naar de specialistische GGZ. 

CRISIS

Onze praktijk heeft geen crisisdienst en is buiten kantooruren niet bereikbaar. Indien er sprake is van spoed of crisis, kun je het beste contact opnemen met de huisarts, de crisisdienst Kennemerland (088 800 6201 voor jeugd of 088 788 5077 voor 18+) of de zelfmoordpreventielijn (0800-0113).

ONZE WERKWIJZE

bottom of page